Nemački hleb

ražano brašno, brašno, ječmeni slad, so, kvasac, kim, biljna masnoća